BRA ATT VETA

Öppettider

06.00-17.30 är våra ordinarie öppettider. Öppettiderna anpassas efter vårdnadshavarnas behov.


Förskolan är sommarstängd veckorna 28-31, dessa veckor erbjuds plats på annan förskola.


Avgifter

Vi följer Uddevalla kommuns nivåer. Maxtaxa tillämpas enligt kommunala regler. 


Förskoleappen

Information mellan vårdnadshavare och förskolan sker till stor del via Förskoleappen. 


Föräldramöte och arbetsdagar

En gång per termin hålls föräldramöte och en gång per termin har vi en arbetsdag då vi tar hand om trädgård och lekplats.

Personal

Rektor: Anna Babarin Dahlborg

Förskollärare: Anna Babarin Dahlborg

Barnskötare och kokerska: Viveka Niklasson

Förskollärare: Liza Eklund Torstensson

Barnskötare: Cia Jacobsson (utbildad fritidspedagog)


Styrelse

Johan Hedgren, johan@hedgren.se

Cecilia Jacobsson, c.jacobsson@hotmail.com

Kamilla Meurling Eklund,

Rebecka Hammar, rebeckahammar@hotmail.com

Cecilia Segerstedt, c_segerstedt@hotmail.com

Axel Karlsson (suppleant), karlsson.axel@telia.com


Bokenäsets naturförskola 

Föräldrakooperativet Klostergårdens Förskola Ekonomiska Förening 

Org nr. 716445-1804 

Bankgiro 776-9649